INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Oddelek za kmetijsko svetovanje izvaja in organizira naslednja izobraževanja:                                             

 

FFS - izobraževanja

2018

Izobraževanja FFS januar - maj 2018

Vabilo osnovno izobraževanje FFS - februar Litija

Vabilo in urnik predavanj - januar

Prijavnica 9.1., 16.1., 18.1.

Tečaji FFS - januar

2017

Vabilo osnovno usposabljanje - Dobrunje november 2017

Prijavnica osnovno usposabljanje Dobrunje

Navodila za osnovni tečaj

Vabilo FFS Zg. Pirniče 16.11.2017

Prijavnica Verd, Vrbljene 25.10.2017

Vabilo FFS Verd, Vrbljene 25.10.2017

Obnovitveno usposabljanje Cerknica september 2017

Sprememba kraja usposabljanja - Vir

Urnik predavanj osnovni tečaj - popoldan marec 2017

Obnovitveno usposabljanje Verd marec 2017

Vabilo na obnovitveni tečaj za izvajalce ukrepov - VERD marec

Prepovedana FFS na VVO I - 2017

Sprememba datuma obnovitvenega usposabljanja - Litija

Urnik predavanj - osnovni tečaj 2017

Odpoved usposabljanja Vir 2017

Vabilo - osnovno usposabljanje - Vir 2017

Vabilo - obnovitveno usposabljanje

Termini obnovitvenih tečajev za izvajalce ukrepov jan.-mar. 2017

Termini osnovnih usposabljan za izvajalce ukrepov jan.-apr. 2017

Osnovni tečaj - januar Ribnica

Prijavnica izobraževanje FFS 2017

2016

Osnovni tečaj - oktober Dobrunje

Obnovitveni tečaj - sept. Dobrunje

Prijavnica izobraževanje FFS 2016

Prepovedana FFS na VVO - 2016

Termini osnovnih usposabljan za izvajalce ukrepov jan.-mar. 2016

Termini obnovitvenih tečajev za izvajalce ukrepov feb.-mar. 2016

Urnik predavanj - OSNOVNI tečaj FFS

Urnik predavanj - OBNOVITVENI tečaj FFS

Tabela predavanj - osnovni tečaj FFS

Tabela predavanj - obnovitveni tečaj FFS

 

2015

Najava izobraževanj FFS, obrazci

Program usposabljanja - Zg.Pirniče 11.11.2015-obnovitveno

Program usposabljanja - Vrbljene 3.11.2015-obnovitveno

Program usposabljanja - Litija 27.10.2015-obnovitveno

Vabilo osnovni tečaj FFS - tečaj Ribnica oktober 2015

Program usposabljanja - Dobrunje okt. 2015

Vabilo obnovitveni tečaj FFS - tečaj Dobrunje oktober 2015

Izjava - dvojnik izkaznice

Obrazec - vodenje evidenc FFS

Vabilo osnovni tečaj FFS - tečaj Dobrunje september 2015

Vabilo obnovitveni tečaj FFS - tečaj Dobrunje avgust 2015

Urnik predavanj za obnovitveno usposabljanje FFS 2015

Obnovitveno usposabljanje FFS - tečaj Dobrunje avgust 2015

Obnovitveno usposabljanje FFS - tečaj Dobrunje maj 2015

Popravek Osnovni tečaji FFS - tečaj v Litiji je odpovedan

Tabela tečajev FFS januar - april 2015 - obnovitveni in osnovni

Urnik predavanj - obnovitveni tečaji

Urnik predavanj - osnovni tečaj

Prijavnica FFS izobraževanje

Obrazec evidenc FFS

Prepovedana FFS na VVO - 2015

 

2014

Seznam lokacij obnovitvenih tečajev za FFS:

Stična -      4.11.2014                Program izobraževanj - vedno isti na vseh lokacijah;  Prijavnica - ista

                  5.11.2014               

                  6.11.2014

                  7.11.2014

 Verd -       11.11.2014

Dobrunje - 12.11.2014

Vabilo osnovni tečaj FFS, Prijavnica osnovni tečaj - Ribnica 17.11.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Verd 28.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Vir 24.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Vir 23.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Vir 22.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Vir 21.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Litija 9.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Dobrunje 8.10.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Litija 7.10.2014

Vodenje evidenc FFS - predstavitev

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Verd 25.9.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Mlinše 23.9.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Komenda 18.9.2014

Vabilo obnovitveni tečaj, Program usposabljanja - Zg.Pirniče 17.9.2014

Prijavnica 2014 - nova

Nov obrazec za vodenje evidenc FFS

PODALJŠEVANJE IZKAZNIC - OBVESTILO

Obnovitveni tečaj FFS - Groblje 29.4.2014

Obnovitveni tečaj FFS - Lj .- Dobrunje 24.4.2014

Obnovitveni tečaj FFS - Ribnica 2.4.2014

Osnovni tečaj FFS - Stična 1. - 3.4. 2014, urnik predavanj

Osnovni tečaj FFS - Verd 25. - 27.3.2014, urnik predavanj

Osnovni tečaj FFS - Komenda 18. - 20.3. 2014, urnik predavanj

Obnovitveni tečaj FFS - Dobrunje - 27.3.2014

UrL 93/13 objavljena sprememba o VVO - povezava spodaj

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201393&stevilka=3390

Seznam prepovedanih FFS na VVO I

Osnovni tečaj FFS - Dobrunje - april 2014

Osnovni tečaj FFS - Stična - april 2014

Osnovni tečaj FFS - Vrhnika - marec 2014 Prijavnica 2014

Osnovni tečaj FFS - Komenda - marec 2014 Program osnovnega usposabljanja 2014

Obnovitveni tečaj - Dobrunje, marec 2014, Program obnovitvenega usposabljanja 2014

Obnovitveni tečaj - Medvode, feb. 2014

Obnovitveni tečaj - Litija, feb. 2014

Osnovni tečaj FFS - Ljubljana, feb. 2014

Obnovitveni tečaj - Domžale, feb. 2014

Obnovitveni tečaj - Rodica, feb. 2014

Obnovitveni tečaj - Dobrunje, feb. 2014

Obnovitveni tečaj - Begunje pri Cerknici, jan.2014

2013

Osnovni tečaj FFS - Ljubljana, sept. 2013, Program usposabljanja, Prijavnica - osnovno

Obnovitveni tečaj FFS - sept. 2013, Teme obnovitvenih tečajev

Osnovni tečaj - Ribnica - junij 2013, Program usposabljanja, Prijavnica  - osnovno

Seznam ffs s  prepovedjo uporabe na 1 vvo 2013

Testiranje škropilnic 2013 - območje KGZS Ljubljana

Naprave za nanašanje FFS

Osnovni tečaj Ivančna Gorica - marec 2013, Program usposabljanja, Prijavnica - osnovno

Osnovni tečaj FFS Dobrunje - april 2013 

Izobraževanja FFS 2013, Teme predavanj-primer vabila, Prijavnica-obnovitveno

OBVESTILO

Osnovni tečaj FFS Dobrunje, oktober 2012

Prijavnica

Teme predavanj

Program predavanj

Izjava o izgubi

 

Navskrižna Skladnost -  prezentacija, evidence

Vodenje evidenc na kmetijskem gospodarstvu

Evidence setve s FFS obdelanimi semeniKATALOG BIKOV 2018 - ČB, RJ, MESNI, CK

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.

KATALOG BIKOV 2018 - LISASTI

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.