INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

2017

Opazovalna služba - 20.6.

Opazovalna služba - poljedelstvo-žita

Pesticidi dovoljeni na pašnikih, travnikih in nekmetijskih zemljiščih

STROČNICE

Sredstva registrirana za uporabo v zrnatih stročnicah

ŽITA

Sredstva registrirana za uporabo v žitih

Česanje žit

Dognojevanje z dušikom

Dognojevanje ozimnih žit in oljne ogrščice

Prezimitev ozimnih žit

Setev jarih žit

2016

Rodenticidi dovoljeni na travnatih površinah

Neselektivni herbicidi

Limacidi dovoljeni na tr. površinah

Herbicidi za nekmetijske površine

Herbicidi na trav., pašn., tratah..

Fungicidi na travnikih, pašnikih, tratah

ŽITA

Dognojevanje žit 2016

Varstvo žit - fungicidi 2016

Varstvo žit - herbicidi 2016

Varstvo žit - insekticidi 2016

Varstvo žit - ins.skladišča 2016

Varstvo žit - močila 2016

Varstvo žit - regulatorji rasti 2016

2015

Registrirani herbicidi za uporabo pri pridelavi soje

Zatiranje škodljivih organizmov na VVO območjih

Gnojenje z N gnojili

Dognojevanje žit 2015 (tudi VVO)

 

Uporaba herbicidov v žitih jeseni

Varstvo krompirja 2014 - herbicidi

Pleveli v žitih 2014

Bolezni žit 2014

Herbicidi v žitih 2014

 

Varstvo koruze 2013 - herbicidi

Varstvo koruze 2013 - insekticidi

Varstvo koruze 2013 - močila

Varstvo koruze 2013 - skladišča

 

Varstvo žit, fungicidi 2013

Varstvo žit, herbicidi 2013

Varstvo žit, insekticidi 2013

Varstvo žit, insekticidi skladišča 2013

Varstvo žit, močila 2013

Varstvo žit, regulatorji rasti 2013

 

Varstvo koruze 2012 - herbicidi

Varstvo koruze 2012 - insekticidi

Varstvo koruze 2012 - močila

Varstvo koruze 2012 - skladišča

 

Varstvo krompirja 2012 - herbicidi

Varstvo krompirja 2012 - insekticidi

Varstvo krompirja 2012 - fungicidi

Varstvo krompirja 2012 - močila

 

Herbicidi - travniki in pašniki

Herbicidi na nekmetijskih zemljiščih

Herbicidi strnišča

Fungicidi travniki

 

Varstvo žit - herbicidi 2012

Varstvo žit - insekticidi 2012

Varstvo žit - fungicidi 2012

Varstvo žit - močila 2012

Varstvo žit - regulatorji rasti 2012

Varstvo žit - tretiranje skladišč in pridelkovLABORATORIJ ZA ANALIZO MLEKA
KATALOG BIKOV 2018 - ČB, RJ, MESNI, CK

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.

KATALOG BIKOV 2018 - LISASTI

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.