INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Kmetijska tehnika

Specialist za kmetijsko tehniko:

Mag. Marjan Dolenšek, univ. dipl. inž, agr.

Tel.: 01 513 07 00; 041 611 683

E-naslov: marjan.dolensek@lj.kgzs.si

Sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Dejavnosti:

  • tehnike in tehnologije kmetijske in gozdarske proizvodnje,
  • gospodarnost rabe kmetijske in gozdarske tehnike in pridobivanje dodatnega dohodka na kmetijah (izvajanje storitev, strojni krožki, dopolnilne dejavnosti),
  • preprečevanje nezgod in varovanje zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu (promet, varnost in zdravje pri delu),
  • obnovljivi viri energije (predvsem energetska raba lesa),
  • ukrepi kmetijske politike,
  • strokovne osnove za zakonodajne in druge predloge,
  • mnenja, svetovanje pri pripravi pritožb na odločitve državnih organov,
  • sodelovanje z domačimi, tujimi in mednarodnimi ustanovami,
  • praktično preskušanje kmetijske in gozdarske tehnike,
  • sodelovanje z mediji