INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Kmetijske gradnje

Specialist za Živinorejo - gradnje kmetijskih objektov:

 

 

Dejavnosti

• posredovanje tehnoloških rešitev  s področja kmetijskih gradenj kmetijam, ki urejajo ali usmerjajo svojo    proizvodnjo
• svetovanje pri določitvi primerne tehnologije za posamezno kmetijo
•  izdelava  tehnoloških projektov  za novogradnje ali adaptacije -na podlagi obstoječih  posnetkov stanja
• koordinacija dela in rešitve na sami kmetiji pri izvajanju programa navskrižne skladnosti
• sodelovanje pri izobraževanju strokovnega kadra in kmetovalcev (priprava in organizacija predavanj in tečajev, posvetov),
• koordinacija in priprava projektov za javne razpise
• redno spremljanje državne in evropske zakonodaje
• priprava pisnih navodil za lokalno svetovalno službo in kmete
• izobraževanje kmetov za pridobitev znanja na tečaju ŽIVINOREJEC in na tečaju za predelavo mesa
• izobraževanje in svetovanje pri izvajanju KOP programa
• sodelovanje z mediji (časopisi, RTV)
• sodelovanje s strokovnimi inštitucijami (fakultete, inštituti) in prenos novejših tehnologij v prakso
 

 



Kmetijske gradnje
Kmetijske gradnje
Kmetijske gradnje
Kmetijske gradnje