INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Travništvo in pašništvo

Specialist za Travništvo in pašništvo:

Anton Zavodnik, univ. dipl. inž. agr.
T: 01/513 07 24
E: anton.zavodnik@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Dejavnosti

 • strokovna pomoč pridelovalcem krmnih rastlin in voluminozne krme - predavanja, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije  
 • svetovanje tehnologije pridelave krmnih rastlin, travništva in pašništva na terenu, v pisarni po telefonu in elektronskem mediju
 • izdelava gnojilnih načrtov, gnojenje travinja in krmnih rastlin
 • izdelava načrtov pašnikov in agromelioracij
 • meritve nagiba travnikov
 • izvajanje sortnih poskusov (krmne rastline, gnojenje, travna ruša)
 • obnova travne ruše (mešanice semen)
 • uporaba herbicidov v travni ruši
 • pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov - tehnološki del
 • sodelovanje pri izdelava tehnoloških projektov, prestrukturiranje kmetij
 • sodelovanje pri izvajanju kmetijske politike, tehnološko prilagajanje klimatskim spremembam
 • seznanjanje kmetov  s predpisanimi zahtevami ravnanja - navzkrižna skladnost
 • sodelovanje z občinami in občinski kmetijski projekti
 • izobraževanje in svetovanje pri izvajanju KOP programa
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV)

 

ČLANKI

Vsejavanje v travnike

Obnova z vsejavanjem in dosejavanjem postaja vedno bolj nujen ukrep na travinju. Vrstni red ukrepov in doslednost so pogoj za uspeh

Postavitev pašnika

Pri načrtovanju in postavitvi pašnika moramo upoštevati nekaj osnovnih zakonitosti za primerno izkoriščanje travne ruše

Živinska gnojila na kmetiji

- Ker kmetje prvenstveno uporabljajo za gnojenje svoja živinska gnojila, je skrb za ta gnojila in pravilna uporava zelo pomembna

 

Spomladansko gnojenje travnikov

Setev mnogocvetne ljulke in detelj

Dosejavanje v travno rušo

 Svetovanje
Svetovanje
Pašništvo
Pašništvo