INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Živinoreja/govedoreja

Specialistka za Živinorejo - tehnologija in prehrana živali:

Jasmina Slatnar, univ. dipl. inž. zoot.
T: 01/513 07 26
E: jasmina.slatnar@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, LJUBLJANA

Dejavnosti

 • strokovna pomoč živinorejcem na področju: pridelave, spravila in priprave krme
 • posredovanje sodobnih izsledkov s področja prehrane živali
 • pomoč pri vodenju tehnologije in prehrane domačih živali
 • izračunavanje bilance kreme in optimalnih krmnih obrokov,
 • svetovanje pri tehnologiji in prireji mleka  in mesa
 • zagotavljanje in svetovanje za doseganje standarda dobrega počutja živali
 • posredovanje tehnoloških rešitev  kmetijam, ki urejajo ali usmerjajo proizvodnjo (standardna, sonaravna, ekološka)
 • seznanjanje kmetov  s predpisanimi zahtevami ravnanja - navzkrižna skladnost
 • seznanjanje z  uporabo spletnih strani na področju živinoreje in ostalih kmetijskih panog
 • pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov- tehnološki del
 • izdelava Ocene vplivov na okolje
 • sodelovanje pri izdelava tehnoloških projektov
 • sodelovanje z občinami
 • izobraževanje in svetovanje pri izvajanju SKOP in KOP programa
 • posredovanje tehnoloških rešitev  kmetijam, ki urejajo ali usmerjajo proizvodnjo (standardna, sonaravna, ekološka)
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV)

 

Visoka vsebnost sečnine v mleku

Postopki pri siliranju

Vplivi na koruzno silažo