INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Kontakt

 

Osemenjevalni center Preska 

Cesta v Bonovec 1
1215 Medvode

Vodja Osemenjevalnega centra Preska:

mag. Janez Kunc, dr.vet.med.

 

Vnos osemenjevalnih listov in sklepanje pogodb

Irena Ajdič, vet.teh.

 

Informacije o razvozih in distribuciji semena

Rok Sodnik, vet.teh.

 

Informacije o naročilu in prevzemu semena na OC Preska

Bojan Ajdič, vet.teh.

Irena Ajdič, vet.teh.

 

Informacije o bikih na Osemenjevalnem centru Preska

Tanja Kljun, dipl.ing.zoot.

 

Tjaša Kompara, dr.vet.med.

 LABORATORIJ ZA ANALIZO MLEKA
KATALOG BIKOV 2018 - ČB, RJ, MESNI, CK

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.

KATALOG BIKOV 2018 - LISASTI

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.