INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

 

Laboratorij za analize mleka   

 

Vodja laboratorija :

Goršič Iztok, uni.dipl.inž. živil. tehn.

Tel.: 01 23 73 471,  mobi: 041 795 563.Fax: 01 237 3472

Elektronski naslov: iztok.gorsic@lj.kgzs.si

 

Predstavitev in dejavnost

Za pokrivanje potreb po analitiki, v selekcijske namene in kontrole proizvodnosti v okviru enote živinoreja deluje od leta 1992 laboratorij za analize mleka. Laboratorij se nahaja  na lokaciji Osemenjevalnega centra Preska, Cesta v Bonovec 1, Medvode.

Letno  opravimo cca 220 000 analiz vzorcev surovega mleka  in sicer na naslednje parametre:

           -    vsebnost hranilnih snovi:

                                            -    maščoba,

                                            -    beljakovine,

                                            -    laktoza

             -    vsebnost sečnine

             -    število somatskih celic

 

V laboratoriju  opravljamo  analitiko za rejce iz KGZS-Zavoda Ljubljana in del rejcev iz KGZS-Zavoda Novo mesto , po potrebi in naročilu oziroma dogovoru  pa tudi za druge rejce. Dostava vzorcev poteka v glavnini pogodbeno s Pošto Slovenije, nekaj  bližjih področij pa je pokritih  z interno organiziranimi prevozi.- progami..Vzorci, ki so dostavljeni v laboratorij do 12. ure so analizirani še isti dan,  razen v primeru okvare aparature, servisov in drugih tehničnih motenj pa v naslednjem delovnem dnevu. Rezultate analiz sproti, tekom delovnega procesa preko elektronske pošte  pošiljamo  rejcem in  v centralno podatkovno zbirko  CPZ  Govedo  pri Kmetijskem  Inštitutu Slovenije, za končno statistično obdelavo oziroma izračun laktacijskih parametrov pri kravah, ki so vključene v kontrolo prireje mleka.

 

Oprema in analitske metode

 

Laboratorij je opremljen s sodobnimi in zmogljivimi analitskimi aparaturami za hitre, masovne analize surovega mleka, ki temeljijo na metodi IR- spektrometrije in pa epifluorescenčne mikroskopije oz. pretočne citometrije.

Umerjanje aparature  in kontrole kalibracij se izvaja po predpisanih standardih 1x mesečno in po vseh posegih v aparature , kot so okvare, redni vzdrževalni servisi ter druge tehnične težave. Referenčne materiale pripravlja BF- Inštitut za mlekarstvo in probiotike, prav tako organizira tudi medlaboratorijske  kontrole in primerjave, preko katerih smo vključeni v mednarodno mrežo primerjav. Rezultate medlaboratorijskih primerjav si lahko ogledate v priponkah in kažejo visoko točnost in odlično ponovljivost analiz .

Aparature

Proizvajalec

Anal. parameter

Enota

Metoda

Milkoscan 6000

Foss electric

maščoba

g/100g

IR- spektrometrija

 

 

beljakovine

g/100g

IR- spektrometrija

 

 

laktoza

g/100g

IR- spektrometrija

 

 

sečnina

mg/100ml

IR- spektrometrija

Fossomatic 5200

Foss electric

št. somatskih celic.

št./ml

pretočna citometrija

Priponke:

 Rezultati medlaboratorijskih primerjav APRIL 2017