INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Kontrola proizvodnosti

Kontrola proizvodnosti je osnova za selekcijo vseh vrst domačih živali. V to kontrolo so vključene reje s tržno prirejo mleka in mesa, s katero spremljamo lastnosti mlečnosti krav in drobnice.

Pri proizvodnji mesa ugotavljamo dnevne priraste in klavno kakovost pri govedu, drobnici in prašičih.

Pri vseh vrstah domačih živali se spremlja tudi lastnosti plodnosti.

Zbrani podatki o kontroli proizvodnosti  se uporabljajo

  • v rejske namene,
  • ekonomičnosti prireje (vodenju prehrane, zgodnjem odkrivanju presnovnih motenj in obolenj vimena, za spremljanje plodnosti plemenic, življenjske prireje in odbiro plemenskih materiala).

Zbrani in obdelani podatki so tudi osnova za vrednotenje genetske vrednosti in za izvajanje selekcije v okviru rejskih programov.