INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

O oddelku

V okviru odelka za živinorejo je delo razdeljeno po vrstah domačih živali in po vrsti dejavnosti in sicer:

Po vrstah domačih živali na:

  • govedo
  • drobnico
  • prašičerejo

Po vrsti dejavnosti na:

  • javni
  • tržni del

Po obsegu dela je najpomembnejše delo na govedoreji saj predstavlaj tako v javnem kot tržnem delu preko 95% vsega dela, sledi delo pri drobnici in prašičereji.

Značilnost našega dela je tudi v tem, da večina zaposlenih (vsi kontrolorji) dnevno ne obiskujejo sedež Zavoda, ker delo opravljajo v dopoldanskem in popoldanskem času s prihodom direktno na kmetije. Na sedež prihajajo enkrat mesečno oziroma po potrebi. Manjšina zaposlenih (rodovništvo, laboratorij, selekcionisti) imajo delo v pisarni in terenu.

Trenutno opravlajmo tudi delo strokovnega tajnika pri rjavi in cikasti pasmi v Sloveniji.