INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

ŠkodljivciAmeriški kapar
Ameriški kapar
Breskova uš
Breskova uš
Češpljeva grizlica
Češpljeva grizlica
Hrušev zavijač-ličinka
Hrušev zavijač-ličinka
Hruševa bolšica
Hruševa bolšica
Hruševa bolšica
Hruševa bolšica
Hruševa hržica
Hruševa hržica
Jablanov cvetožer
Jablanov cvetožer
Jablanov cvetožer
Jablanov cvetožer
Jablanova uš šiškarica
Jablanova uš šiškarica
Jabolčna grizlica
Jabolčna grizlica
Jabolčna grizlica
Jabolčna grizlica
Jabolčni zavijač
Jabolčni zavijač
Jablanova mokasta uš
Jablanova mokasta uš
Rdeča sadna pršica
Rdeča sadna pršica
Krvava uš
Krvava uš
Lešnikar-poškodba
Lešnikar-poškodba
Ličinka češnjeve muhe
Ličinka češnjeve muhe
Modro sitce
Modro sitce
Mokasta jablanova uš
Mokasta jablanova uš
Mokasta jablanova uš
Mokasta jablanova uš
Osa brstarica
Osa brstarica
Pedič
Pedič
Poškodovani popki
Poškodovani popki
Rdeča sadna pršica
Rdeča sadna pršica
Ribezova uš
Ribezova uš
Voluhar
Voluhar
Zelena jablanova uš
Zelena jablanova uš