INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Kočevje

Lokacija Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Jože Oblak, dipl. inž. agr. in hort.
T: 01/ 895 38 76
E: joze.oblak@lj.kgzs.si

Uradne ure

 

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
7.00 - 13.00 7.00 - 10.00 7.00 - 9.00

Območje izpostave Kočevje obsega občino Kočevje, Kostel, in Osilnico. Na območju izpostave je 135 vasi, kjer se vrši kmetijska proizvodnja. Območje je zelo razgibano, nadmorska višina je od 200 do 800 m nad morjem. Prevladuje celinsko podnebje, razen ob reki Kolpi je vpliv toplejšega mediteranskega območja. Razdalja po kopnem med najbolj oddaljenima krajema področja je 80 km.

Na jugu območje meji s Hrvaško v dolžini cca 70 km. Na vzhodu meji na Belo krajino, ter na zahodu na Ribniško območje. Na severu obdaja Kočevsko gorato območje Roga.

Klimatske razmere pogojujejo rastne razmere in zato prevladuje travinje.

Na območju je 8000 plemenskih ovac,350 koz, 2000 krav in 1000 glav mlade živine, ter cca 500 glav govejih pitancev. Razvija se tudi konjereja, ki šteje približno 200 glav živine.
Posebnost tega območja je tudi izredno visoko število jelenjadi cca 2500 glav, tako rekoč avtohtono pravico imajo medvedi, naselili so se tudi volkovi.

Značilnost tega območja je, da so kmetije v povprečju za dva do trikrat večje kot je Slovensko povprečje. Z opuščanjem tako imenovane družbene proizvodnje, so bile dane možnosti za najem večjih površin kmetijske zemlje. Na drugi strani pa so številne avtohtone kmetije zaradi ostarelosti prenehale s
proizvodnjo, tako da je tudi tu nastala možnost za najem dodatne zemlje. Tako se skoraj vsako leto soočamo z nastajanjem novih kmetij.

Tudi gozdnatost območja je nad Slovenskim povprečjem, saj je doseglo 90%. V letošnjem letu je vlogo za neposredna plačila vložilo 245 vlagateljev, nekaj majnših kmetij pa ne vlaga zahtevkov.

V SKOP – KOP program je vključenih 172 kmetij. 40 kmetij je vključenih v ekološko kmetovanje z 2200 ha površine, ostali zahtevki so iz programa REJ in ETA, skupaj je danih zahtevkov za 5100 ha površin.

Na omenjenem območju se nahaja vzreja plemenskih žrebcev Slovenske hladnokrvne in Posavske pasme ter pasme Haflinger za potrebe cele države. Na omenjenem območju je tudi največja matična čreda krav dojilj v državi in sicer mesne pasme Limusine.

Imamo tudi matična tropa za drobnico in sicer v velikosti 200 in 50 glav ovac.Jelen
Jelen
Konji
Konji
Koze
Koze
Ovce
Ovce